Portret Coaching

Portret-coach/gesprek-sessie

Met deze portret-coach/gesprek-sessie bied ik een bijzondere optie voor maatwerk. Er wordt een vrij unieke combinatie aangeboden tussen mijn beeldhouwen en overige expertise.

In een ”drieluik” van ontmoetingen en reflecties wordt samen gewerkt om een beeld tot stand te brengen. Een beeld in klei, een beeld in een verhaal, een beeld in een ervaring.

In het intakegesprek  wordt de precieze vraag  verkend en verdere voorbereidingen worden getroffen voor het vervolg. Bij de tweede ontmoeting vindt hét gesprek plaats terwijl door mij tegelijkertijd een schets van een portret wordt geboetseerd in klei. In de derde sessie wordt op het proces gereflecteerd en wordt het beeld als het ware ”afgerond”.

Deze optie kan interessant zijn voor mensen die op  hun functioneren willen reflecteren. Zo kan het kan  onderdeel zijn van je onderzoek naar leiderschapsvraagstukken. Het kan ook een unieke vorm zijn  om de balans op te  maken van  een lange loopbaan bij pensionering.  Of als  afscheidscadeau van de werkgever.

Follow up of integraal onderdeel van het maatwerk kan bijvoorbeeld in de vorm van: Persoonlijke coaching, Begeleiding Teamsessie(s) over onderlinge samenwerking in relatie tot beeldvorming, Advies of consultatie.

Rustig in een stoel zitten en je gedachten de vrije loop laten. Hoewel die overpeinzingen tot stand komen door gerichte vragen van Tine. Al boetserend weet ze je haarfijn te verleiden om diepere lagen aan te boren. Heerlijk is het om te poseren en daarbij de ander zowel beeldend, luisterend en interviewend aan het werk te zien. Je ervaart hoe antwoorden en een daarbij behorend beeld stukje voor stukje tot stand komen. Uiteindelijk kijk je jezelf aan, en in het beeld herken je de oplossing voor je vraagstuk

Nico Geurts

“Ik kijk terug op een waardevol coachingstraject met Tine, een verdieping op wie ik ben, waar ik sta en wat ik wil. Het beeldhouwen tijdens onze sessies heb ik pas begrepen bij afsluiting, wat een prachtig figuratief statement!”

Jan Roelofs