Consultancy

Advies/Consultancy

De vraagstukken waarmee de organisaties in de Public en Non-Profit sector worden geconfronteerd zijn veelal groot en complex. Er is vaak schaarste in veel opzichten (mensen, kwaliteit, expertise, continuïteit, innovatiekracht).

Samen met de collega’s van BeteoR zet ik mijn expertise in om een bijdrage te kunnen leveren aan deze complexe vraagstukken.