Workshop beeldvorming

Workshop beeldvorming

Ervaring leert dat doén wérkt. Beeldvorming binnen samenwerking is een belangrijk onderliggend aspect wat invloed heeft, bijvoorbeeld op besluitvorming. Door vanuit verwondering ”opnieuw” te kijken komen aspecten in beeld die eerder niet gezien konden worden of niet bespreekbaar waren. Door tijdens een workshop zelf aan de slag te gaan met het ”portretteren” wordt inzicht vergroot en taal gegeven om aspecten over de kwaliteit van de samenwerking bespreekbaar te maken.