Coaching

Coaching

Via Beteor ben ik beschikbaar als coach. Mijn werkwijze is analytisch en reflecterend. Zoekend naar de grens van waar je je nog vertrouwd voelt omdat ik geloof dat vooral dáár geleerd kan worden.

Je vindt je eigen ruimte om gericht te kunnen zijn op het optimaliseren van jouw manier van participatie en (her-)vinden van je eigen autonomie, authenticiteit en spiritualiteit. Waarom ben je wie je bent? Door met inzichtgevende en zelfreflecterende bevraging in gesprek te zijn wordt concreter wie jij (in die specifieke situatie) wilt zijn. 

Mijn aandacht zal vooral uitgaan naar de elementen: Overtuigingen en gedachten, waarden/essentieel belang, identiteit en spiritualiteit (Bateson).

Een pragmatisme uitstap naar een oplossingsgerichte aanpak is er zeker ook.